Płaskorzeźby LADNINI

Trójwymiarowe formy reliefów wychodzą poza tradycyjną, płaską powierzchnię obrazu, a ich kształty zmieniają się wraz z rzuconym na nie światłem. Poznaj reliefy.

CREATION PROCESS

The process of creating a relief begins with the creation of the base. Our bas-reliefs are made of the highest quality hardwood plywood. Then it is a long process of working with the structure. Applying layers of plaster or paint (depending on the selected structure), aerating and grinding the bas-relief.

Have a question? Write to us!